sbanner
صفحه اصلی / مقالات


[آرشیو]
از زماني كه زيبايي ظاهري و آرامش، آسايش، ايمني و صرفه جويي در مصرف انرژي براي ساختمان ها مد نظر قرار گرفت، ايجاد نماهايي با مصالح و شيوه هاي اجرايي متفاوت و متن...
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۰       (تعداد بازدید : 10745)

خارجی ترین قسمت ساختمان را نما سازی می گویند . با توجه به این که نمای ساختمان در مقابل عوامل جوی شدید قرار دارد
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۰       (تعداد بازدید : 9391)